O nama

Ažurirano:
Objavi na Facebook-u  Dodaj na tvoj del.icio.us  Diguj ovaj članak  StumbleUpon  Twitter        Smanji font Povećaj font

Osnivanje i prve godine rada

Osnivanjem kancelarije, na osnovu rešenja AK Beograda br. 1052 od 15 septembra 1993 godine, sa dotašnjim stručnim iskustvom od pet godina, na adresi u Zemunu, Džona Kenedija 8, otpočela je advokatska karijera Ivić Miloslava.  „Putem kojim se najteže ide; izbora nema - uspeti se mora; oštreći testeru seći drvo“. Prvih par godina rada kancelarije (Osnivača), najkreće i najpreciznje se mogu opisati prednjim citatima.  Usled okolnosti koji se nisu mogle izbeći, Osnivač je morao da „krade“ tajne zanata od više sudija i advokata sa područja Beograda i Istočne Srbije, samostalno odlučujući koju će „ukradenu robu“ da zadrži a koju da vrati ili dodatno obradi. U to vreme, najviše je „ukrao“ od Sudija Okružnog suda u Požarevcu (u tadašnjem personalnom sastavu, najkvalitetniji i najefikasniji sud u Republici Srbiji) i prvoklasnih advokata, Vladanke Marković i Milinka Trifkovića. Hvala!

Formiranje ispravnog pravničkog osećaja odvijalo se pretežno u postupcima (parničim, vanparničnim, krivičnim, izvršnim i upravnim) i materiji (široka lepeza građanskog, krivičnog, radnog i upravnog prava) koja  jedino  može biti  temelj za uspešnu nadogradnju u užim specijalizovanim oblastima.

 

Zrelo doba Kancelarije

Od 1999 godine Kancelarija intenzivnije počinje da zastupa u materiji privrednog prava, naročito u stečajnim postupcima. Od 2002-2004 godine,  Osnivač je  imenovan za stečajnog upravnika jedne velike društvene firme i doprineo okončanju stečaja iste (firma kasnije prodata za zavidnu cenu u postupku privatizacije). Nakon toga, imenovan je upravnikom još veće firme nad kojom  se stečaj takodje okončao poravnanjem.

Od 2002 godine, Kancelarija počinje intenzivnije da zastupa i pruža usluge u materiji privatizacije društvenih firmi (u saradnji sa ekspertima iz oblasti finansija, podrazumevani poslovi za donošenje odluke o kupovini u postupku privatizacije, a po privatizaciji podrazumevani  poslovi i poslovi koji se usled privatizacije nameću kao što su poslovi u vezi sa tržištem hartija od vrednosti isl.).  Uz ove poslove, prirodno se nametnula i  sledeća uža specijalnost (imovnski odnosi i prava imalaca imovine na teritoriji drugih, bivših Republika  SFRJ)

Autorskim i srodnim pravima, te poreskim pravom, Kancelarija počinje da se bavi intenzivnije računajući od početka rada Članova Kancelarije u sadašnjem sastavu.

Članovi Kancelarije sa nadaju da će „zrelo doba“ biti naslov u ovoj sekciji posle kojeg neće više morati da se dodaje ime kojeg drugog doba, tj. da će se Kancelarija, polako a sigurno prinavljati svežim i kvalitetnim koleginicama i kolegama, budućim partnerima, tj. da će u krajnjem, pod ovim ili drugim imenom, prevazići i nadživeti samog Osnivača.

 

Kancelarija zastupa u oblastima prava:

- Građansko (imovinsko – stvarno pravo, obligaciono (ugovorni i vanugovorni odnosi - naknade štete)  i nasledno pravo)

- Privredno (dužničko-poverilački odnosi, izrada ugovora, opštih i drugih akata i dokumenata, statusne promene, privatizacija, likvidacija i stečaj)

- Krivično

- Poresko

- Pravo intelektualne svojine

- Pravo osiguranja

- Radno

- Porodično

- Upravno

 

Standardi Kancelarije:

Suština

Quid (šta)? Ubi (gde)? Quibus auxillis (čime)? Cur (zašto)? Quomodo (kako)? Quando (kada)? Pre preuzimanja slučaja upoznati se sa dokazima i odgovorima na sva važna pitanja, ništa ne prepuštati slučaju.

Forma

Godinama nepromenjenog izgleda, memorandum Kancelarije je prepoznatljiv i isti, sa svim sada važećim podacima možete videti ispod:

 

Memorandum - Advokatska kancelariaj Ivić - Advokatska kancelarija IVIĆ advokat Ivić Miloslav advokat Ljilja Vitorović advokat Uroš Milosavljević Beograd 11000, Sarajevska 29/2; Mat. br: 54002831; PIB: 102639733 Tel: +381/36 222 40; Fax: +381/11/36 14 706; e-mail: adv.ivic@gmail.com