Ljilja Krstić - Curriculum Vitae

Objavi na Facebook-u  Dodaj na tvoj del.icio.us  Diguj ovaj članak  StumbleUpon  Twitter        Smanji font Povećaj font

Ljilja Krstić


Titula: Advokat
Datum rođenja: 18. 04. 1982.
Tel: +381.11.36.222.50
Email: adv.ivic@gmail.com


P R O F I L

S t r u č n o  o b r a z o v a n j e :

- Pravni fakultet - Univerizitet u Beogradu (2001-2006)
- Pravosudni ispit (2009)
- Specijalističke studije iz oblasti "poresko savetovanje" (2009-2010)


R a d n o  i s k u s t v o:

- Pripravnik u advokatskoj kancelariji "IVIĆ" (2006-2008)
- Advokat u advokatskoj kancelariji "IVIĆ" (2009 - )


O b l a s t i  p r a v a  u  k o j i m a  z a s t u p a :

- Poresko pravo
- Kompanijsko pravo
- Trgovinsko pravo
- Građansko pravo
- Porodično pravo
- Radno pravo
- Krivično pravo
- Upravno pravo