Uroš Milosavljević - Curriculum Vitae

Objavi na Facebook-u  Dodaj na tvoj del.icio.us  Diguj ovaj članak  StumbleUpon  Twitter        Smanji font Povećaj font

Uroš Milosavljević


Titula: Advokat
Datum rođenja: 18. 10. 1983.
Mesto rođenja: Beograd
Tel: +381.11.36.222.40
Email: adv.ivic@gmail.com


P R O F I L

S t r u č n o  o b r a z o v a n j e :

- Pravni fakultet - Univerizitet u Beogradu (2002-2008) 
- Pravosudni ispit (2011)
- Master studije (2012) - Tema master rada: ODGOVORNOST GRAĐEVINARA ZA SOLIDNOST GRAĐEVINER a d n o  i s k u s t v o:

- Pripravnik u advokatskoj kancelariji "IVIĆ" (2008-2011)
- Advokat u advokatskoj kancelariji "IVIĆ" (2011 - )


O b l a s t i  p r a v a  u  k o j i m a  z a s t u p a :

- Građansko pravo
- Privredno pravo
- Pravo osiguranja
- Autorsko i srodna prava
- Upravno pravo
- Krivično pravo